“BGN-gewichtsconsulent ontziet de zorg”

In de gemeente Noordwijk werken eerstelijnszorgverleners met elkaar samen binnen het Wijksamenwervingsverband (WSV) Noordwijk. Voor een cursus, gericht op voeding en gedragsverandering, trok het WSV op met BGN-gewichtsconsulent Isabelle Groenstege. “Een goede samenwerking tussen zorg en preventie is superbelangrijk”, vinden Isabelle en huisarts Ferry van Harn.

Preventief informeren over gezondheidsrisico’s
Als poortwachter van de zorg, komen bij de huisarts ook veel patiënten die niet ziek zijn, en wel baat hebben bij een preventief gezondheidsadvies of -traject. “Onze rol is óók om te voorkomen dat mensen ziek worden”, zegt Ferry van Huisartsenpraktijk Vinkeveld. “Vijftigplussers die op consult komen en nog nooit een gezondheidscheck hebben laten doen, bied ik dat standaard aan als een soort nulmeting. We kunnen dan zien waar iemand staat, en ik vraag naar risicofactoren in de familie. Ik vind het prettig om het verloop van mijn patiënten te kunnen zien. Als iemand dan vijf jaar later afwijkende waardes heeft, kan ik daar beter op inspelen. En als we meteen al verhoogde waardes meten, kan de praktijkondersteuner daar het gesprek over aangaan. Een verhoogde bloeddruk of een verhoogd cholesterol voel je niet, maar het kan wel grote gezondheidseffecten hebben. Over die consequenties wil ik patiënten informeren, zodat ze stappen kunnen ondernemen voordat ze ergens last van krijgen.”

Gemeentebrede cursus
Dat klinkt als extra werk voor de huisartsenpraktijk; een plek waar het al razend druk ís. Daar komt de BGN-gewichtsconsulent om de hoek kijken. “In samenwerking met ons wijksamenwerkingsverband en met financiering vanuit het Leefstijlakkoord geeft Isabelle (My FoodStyle) cursussen die gericht zijn op gedragsverandering. Daarmee bereiken we meer mensen en het neemt werk van onze praktijkondersteuners uit handen.” Door de samenwerking tussen verschillende partijen binnen de gemeente, wordt de cursus Noordwijk-breed gedragen. De eerste cursus – die twee avonden omvat en een werkboek met uitgebreide thuisopdrachten – vond plaats in een wijkvereniging. “Die centrale, laagdrempelige locatie maakt de cursus toegankelijk voor iedereen”, licht Isabelle toe. Uit de evaluatie blijkt dat de cursus vooral bijdraagt aan bewustwording van het eigen gedrag rond voeding en leefstijl. “Deelnemers geven aan dat ze schrokken van hoe automatisch het brein werkt. Dat dát is waarom het soms niet lukt om af te vallen. Dat je dat dus moet zien te doorbreken.” In de cursus krijgen deelnemers daar handvatten voor en worden ze zich bewust van hun eigen rol in hun gezondheid. Isabelle: “Sommige mensen denken dat de huisarts er is om hun gezondheidsklachten op te lossen, maar dankzij de cursus gaan ze zich daar zélf verantwoordelijk voor voelen.”

Meer werkgeluk voor huisartsen
Ferry is er blij mee. “Meer bewustwording zorgt dat patiënten misschien al zelf iets aan hun leefstijl kunnen doen, maar ons ook in een eerdere fase weten te vinden. En niet pas als er al een medisch specialisme nodig is. Als huisarts spelen we een belang rol in preventie. Ik geloof ook dat het ons werkgeluk kan verbeteren. Als zorgverleners kunnen we soms frustratie voelen als een patiënt niet naar onze adviezen luistert. Als wij meer aandacht besteden aan preventie en voorlichting daarover faciliteren, dan zullen we verandering zien ontstaan. Uiteindelijk is het doel van elke huisarts om zijn patiënten zo gezond mogelijk te houden.”

Diëtist? Of gewichtsconsulent?
Voorlichting biedt dus een kans om meer mensen preventief te bereiken. In individuele gevallen kan ook worden doorverwezen naar een BGN-gewichtsconsulent. Dit kan op het moment dat een diëtist nog een stap te ver is, dus als een patiënt nog niet ziek is en baat heeft bij de Richtlijnen goede voeding. Isabelle biedt momenteel alleen voorlichting in groepsverband, maar heeft jarenlang een eigen praktijk gehad. “Wat een BGN-gewichtsconsulent kan en doet weten niet alle huisartsen; dan is het lastig doorverwijzen. Een van de huisartsen waarmee ik samenwerkte belde als ze twijfelde: ‘Is dit voor de diëtist of voor jou?’, vroeg ze dan. In ongeveer de helft van de gevallen was het medisch en werd uiteindelijk toch doorverwezen naar de diëtist, maar de andere helft kon geholpen worden middels een preventief traject bij mij. En dat is meteen mijn tip voor andere huisartsen: twijfel je waar je patiënt thuishoort? Bel gewoon even met de BGN-gewichtsconsulent in je buurt. En houd dat lijntje kort. Daarmee ontzie je jezelf en op den duur de gehele zorg.”

Meer weten? Neem contact op met de BGN: 085 – 90 22 867 / [email protected]

Share This