Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact
Lid worden BGN
Inloggen
Nu aanmelden als   of 

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in basispakket

Afgelopen vrijdag maakten Minister Bruno Bruins (VVD) van medische zorg en staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van volksgezondheid bekend dat sommige behandelingen tegen overgewicht in het basispakket komen. Doorverwijzing voor deze behandelingen verloopt via de huisarts. De BGN-gewichtsconsulent is en blijft dé professional op het gebied van gewichtsbeheersing die direct toegankelijk is zonder doorverwijzing.

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

De behandeling die per 01-01-2019 vergoed wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekering betreft de zogenaamde Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Een GLI is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en zo nodig individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen.

Alleen GLI’s die bewezen effectief zijn, worden vergoed. Welke leefstijlinterventies dat zijn is op dit moment nog niet bekend. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) beoordeelt leefstijlinterventies op hun effectiviteit en publiceert binnenkort een overzicht van GLI's die bewezen effectief zijn. 

Alleen op doorverwijzing via de huisarts

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking. De huisarts bepaalt dit aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas en verwijst zo nodig door naar een zorgverlener. Dit kan pas vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR).

BGN-gewichtsconsulent direct toegankelijk bij gewichtsproblematiek

Zonder tussenkomst van de huisarts direct advies op het gebied van gewichtsbeheersing? Dat kan via de BGN-gewichtsconsulent. De BGN-gewichtsconsulent begeleidt cliënten volgens de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad naar een gezonder eet- en leefpatroon. Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering. Een verwijzing door een huisarts of andere zorgprofessional is niet nodig. Daarmee is de BGN-gewichtsconsulent laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die advies of begeleiding wil op het gebied van gewichtsbeheersing.

 

© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact