Loading…
Dé site voor iedereen die
bewust met voeding bezig is.

Klankbordgroep

Het verenigingsleven verandert en Nederland kampt met verschillende grote issues op het gebied van de nationale gezondheid. Het bracht ons tot de vraag of de manier van besluiten nemen nog paste bij de vereniging en of en hoe leden (meer) meegenomen konden worden in het besluitvormende proces. Met ruim 1300 leden door het hele land en ‘van alle rangen en standen’, zou dat hoe dan ook een behoorlijke uitdaging zijn.

Samen voor elkaar

De keuze viel dus op de methodiek klankbordgroep, zoals binnen meer verenigingen gebruikelijk is. Een klankbordgroep is ‘een overleg met personen of organisaties waarin de mening wordt gegeven over het verloop of het resultaat van een project of beleid’. Zo’n raadgevend orgaan is belangrijk bij beleidsvorming en beleidsuitvoering. Het is een letterlijke uitvoering van ons streven om een vereniging vóór en dóór leden te zijn. Het is essentieel om draagvlak te creëren en al ín het besluitvormingsproces te kunnen onderzoeken hoe leden over de plannen denken.

Visie van de leden

We hebben gekozen voor een groep van negen personen en voor een doorlopende klankbordgroep die de verschillende beleidsvragen per geval gaat bekijken. Het fijne daarvan is dat de groep regelmatig beschikbaar is en dus niet steeds opnieuw samengesteld hoeft te worden. Dat is voor de leden van de groep zelf ook prettig. Het gaat in eerste instantie met name om de visie van deze leden over op dat moment geldende beleidszaken. Zij kunnen juist met hun cruciale ervaring en knowhow als gewichtsconsulenten-in-bedrijf rechtstreeks vanuit de praktijk hun feedback en input geven op vraagstukken die aandacht van het bestuur behoeven.

Diversiteit

De klankbordgroep die momenteel ingericht is, is een diverse groep, omdat bij de selectie rekening gehouden is met geografische spreiding, lidmaatschapsduur en specialisaties. Sinds het najaar van 2019 is de taak van de klankbordgroep om zich in te lezen in een probleemstelling of situatieschets, waarbij ze rekening houden met de gestelde kaders, bijvoorbeeld financieel of qua tijdsinvestering. Men komt ongeveer drie tot vijf keer per jaar bij elkaar.