Loading…

Meer over het beroep

In Nederland neemt het aantal mensen met overgewicht drastisch toe. Veelal heeft dat een aspecifieke multifactoriële oorzaak. De BGN-gewichtsconsulent draagt bij aan gezondheid en vitaliteit van de Nederlandse bevolking door te begeleiden bij het verbeteren van het voedingspatroon en het bereiken van een gezond(er) gewicht. De focus ligt op het concreet en praktisch aanpassen van het voedings- en beweegpatroon volgens de Richtlijnen Goede Voeding, de Voedingsnormen en Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

De rol die gezonde voeding en een gezonde leefstijl spelen in de huidige maatschappij en in de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat het beroep 'gewichtsconsulent' de laatste jaren enorm in opkomst is. Toch is nog niet bij alle betrokkenen duidelijk welke toegevoegde waarde begeleiding door een gewichtsconsulent kan hebben.

Beroepscompetentieprofiel

Daarom stelde de BGN een beroepscompetentieprofiel op met daarin uitgebreide informatie over het beroep, de kerntaken en de bijbehorende competenties.

Bekijk het beroepscompetentieprofiel van de gewichtsconsulent.