Loading…

Nascholing en intervisie

Als lid van onze vereniging houd jij je kennis op peil en blijf jij jezelf ontwikkelen. Als beroepsvereniging ondersteunen we jou hierin door het accrediteren van nascholingen en intervisie. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de kwaliteit van onze beroepsgroep is gewaarborgd.

Verplichte nascholingspunten

Als BGN-lid haal je minimaal zestig nascholingspunten in een periode van drie jaar. Meer punten halen mag natuurlijk altijd. Is jouw diploma bij de start van je lidmaatschap ouder dan twee jaar? Dan haal je in de eerste 3 jaar van jouw lidmaatschap minimaal tachtig punten.

De nascholingsplicht gaat in op het moment dat je kernlidmaatschap start. Scholingen die je vóór de start van het kernlidmaatschap hebt afgerond, tellen dus niet voor de nascholingsplicht mee.

Overzicht geaccrediteerde nascholingen

We bieden jou een ruime variëteit aan opleidingen, bijeenkomsten, cursussen en e-learnings aan waarmee je jouw nascholingspunten kunt halen. Ook organiseren we jaarlijks zelf een nascholing en ledendag waaraan punten verbonden zijn. Als BGN-lid krijg je toegang tot ons ledenportaal waarin je een overzicht van alle door ons geaccrediteerde nascholingsmogelijkheden vindt.

Intervisie

Intervisie wil zeggen dat je deelneemt aan groepsbijeenkomsten met andere BGN-gewichtsconsulenten. Je wisselt tijdens deze intervisiebijeenkomsten informatie uit over je werk en ervaringen als BGN-gewichtsconsulent. Het geeft je bijvoorbeeld de mogelijkheid om een casus uit je eigen praktijk in te brengen en feedback te vragen over jouw aanpak. Intervisie draagt bij aan deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering van jouw werk als gewichtsconsulent. Daarom levert ook jouw deelname aan intervisiebijeenkomsten nascholingspunten op. Als BGN-lid krijg je toegang tot ons ledenportaal waarin je een overzicht van alle intervisiegroepen vindt en de mogelijkheid om je hiervoor aan te melden.