Loading…

Onze geschiedenis

Gewichtsconsulenten waren er al volop aan het begin van de 21e eeuw, een vast aanspreekpunt of overkoepelende organisatie was er echter nog niet. Daar kwam  verandering in op 1 juli 2005, toen de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland werd opgericht in het kantoor van notaris Meester Gerrit Veldkamp in Hoogezand-Sappemeer. Het werd de geboorte van een vereniging voor leden en door leden die inmiddels 15 jaar bestaat.

Het ledenaantal bij de start? 31. En vijf bestuursleden. Betrokken, bevlogen mensen met hart voor de zaak. Het bleef niet bij een oprichting en het bleef ook niet bij 31 leden. Momenteel heeft de BGN ruim 1300 leden door heel Nederland. We nemen een kijkje in de geschiedenis.

Beginjaren

De eerste jaren stonden vooral in het teken van de opstart; het bepalen van basisregels van lidmaatschap en beroepsuitoefening, zoals een begeleidingsprotocol, maar ook de opzet van een commissie Scholing om de opleidingen te accrediteren en een commissie PR om het beroep gewichtsconsulent te promoten. Op 1 januari 2007 werd Achmea de eerste zorgverzekeraar met een vergoeding voor de consulten van de aangesloten gewichtsconsulenten.

Uitbreiden

De tijd vliegt en 2010 markeert het eerste lustrumjaar voor de BGN. Het wordt gevierd met een ledenevent in Villa Groot Kievitsdal te Baarn en met een donatie aan Oxfam Novib, een bedrag wat door de leden bij elkaar is gespaard. De eerste opleiding 'Kind en Voeding' wordt geaccrediteerd en de lidmaatschapseisen worden verzwaard; alle leden moeten aantoonbaar coachingsvaardigheden bezitten om cliënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Op 1 januari 2012 wordt het mogelijk om aspirantlid van de vereniging te worden.

Doorontwikkeling

Doordat het beroep steeds meer in de picture staat en er grote interesse is vanuit het publiek, groeit de vereniging in 2012 tot maar liefst 1129 leden. Er wordt een beroepscompetentieprofiel geschreven en de BGN begint met de acties uit het eerste meerjaren-PR-plan, met als gevolg het activeren van diverse sociale mediakanalen. Op 2 april 2013 betrekt de BGN het pand aan de Pompmolenlaan 16 te Woerden.

Tienjarig bestaan

Uit GfK-onderzoek in 2015 blijkt dat driekwart van de cliënten tevreden is met de begeleiding door de BGN-gewichtsconsulent. Het tweede lustrum wordt het hele jaar door gevierd, met als hoogtepunt het gezamenlijk inzamelen van € 10.000 voor Make-A-Wish Nederland en de jubileumnascholing voor leden 'Ondernemen is DOEN!'. De BGN wordt steeds meer gezien als keurmerk op het gebied van gezond gewicht en vitaal leven. In 2016 wordt de eerste promotiecampagne voor de BGN-gewichtsconsulent uitgevoerd, een actie die sindsdien twee keer per jaar plaatsvindt.

Stip op de horizon

Vandaag de dag is de BGN de autoriteit op het gebied van gewichtsbeheersing en vitaliteit en gesprekspartner op niveau voor organisaties, (semi)overheid en zorgverzekeraars. Er wordt gewerkt aan nationale erkenning van het beroep en de opleiding. We werken vanuit de overtuiging dat gezondheid en vitaliteit bijdragen aan geluk en vrijheid en dat er altijd een keuze is voor positieve verandering. De BGN en haar leden dragen op dagelijkse basis als professional bij aan het realiseren van die veranderingen. Voor leden, door leden; dat is (de kern van) de BGN.