Loading…

Organisatie en medewerkers

Het bestuur

Het bestuur van de BGN bestaat uit vijf leden. Zij zijn door de leden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering voor een periode van vier jaar. De bestuursleden van de vereniging zijn:

Anne-Marike van Arkel Voorzitter
Alexandra Bone Secretaris
Saskia Linssen Bestuurslid financiën
Marjolein Dees Bestuurslid PR & Communicatie
Sandra Kok Bestuurslid scholing & bij- en nascholingen

Verenigingsbureau

Vanuit het kantoor in Utrecht ondersteunt het verenigingsbureau het bestuur, de leden en de commissies. Momenteel bestaat het bureau uit drie medewerkers die ieder vanuit hun eigen aandachtsgebied een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het professioneel functioneren van de vereniging. De medewerkers van het verenigingsbureau zijn:

Anita Buiteman Bestuursondersteuning
Melanie Buiteman Financiële administratie, projectmanagement
Iris van Dongen Ledenadministratie, secretariaat, marketing & communicatie

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit verscheidene BGN-kernleden die samen een raadgevend orgaan vormen voor het bestuur van de vereniging. De leden van de klankbordgroep adviseren het bestuur bij beleidsvorming en -uitvoering van de vereniging.

Loes Aarnink uit Schalkhaar
Marijke van Riel uit Utrecht
Dianne Schroten-Kruithof uit Apeldoorn
Lisette Smit-Hoogduin uit Boskoop
Evelien Mertens uit Weert
Monique Korink uit Oudenbosch
Jannet Snijders uit Enschede

 

Documenten