Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact

Opzeggen lidmaatschap

Hoe zeg ik op?

Opzeggen kan via een e-mail naar info@gewichtsconsulenten.nl.

Vermeld hier altijd uw naam en uw lidmaatschapsnummer. Uw lidmaatschapsnummer is terug te vinden op de jaarlijkse factuur en in uw profiel. Bovendien staat in uw profiel de datum waarop uw lidmaatschap is ingegaan. 

Hoe weet ik of mijn opzegging is verwerkt?

U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging. Deze bevestiging is het bewijs dat u heeft opgezegd. Als u de bevestiging niet binnen 5 dagen na opzegging heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met de BGN via info@gewichtsconsulenten.nl.

Wanneer kan ik opzeggen?

Kernleden

Opzeggen kan alleen per lidmaatschapsjaar. De opzegging dient minimaal één maand voor het aflopen van het lidmaatschapsjaar bij de administratie binnen te zijn. Leden die na de genoemde datum opzeggen dienen wederom voor een volledig lidmaatschapsjaar lidmaatschapsgeld te betalen.

Voor leden met een lidnummer lager dan 1488 geldt het volgende: u dient op te zeggen voor 1 december van het lopende jaar.

Voor leden met een lidnummer hoger dan 1488 geldt het volgende: uw lidmaatschapsjaar loopt vanaf de datum van inschrijving. U dient minimaal 1 maand voor het aflopen van het lidmaatschapsjaar op te zeggen.

Ook als u denkt niet voldoende nascholingspunten te kunnen halen, dient u tijdig op te zeggen. In geval van schorsing en royement blijft het lidmaatschapsgeld over het lopende jaar verschuldigd.

Aspirantleden

Aspirantleden kunnen maximaal 2 jaar aspirantlid zijn. Indien u na 2 jaar niet bent overgestapt naar het kernlidmaatschap, eindigt het aspirantlidmaatschap automatisch.

Let op: wanneer u het aspirantlidmaatschap na 1 jaar wilt beëindigen, dient u het  uiterlijk 1 maand voor het aflopen van uw eerste lidmaatschapsjaar op te zeggen.

 

© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact