Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact

Is uw diploma ouder dan 2 jaar?

Als uw diploma op datum van inschrijving ouder dan twee jaar is, dient u vijf extra punten te halen ten behoeve van het nascholingsbeleid. Deze vijf extra punten gelden alleen voor de eerste periode van drie jaar, na datum van aanmelding.

Een voorbeeld: U wordt op 1 januari 2018 lid en uw diploma is op dat moment ouder dan twee jaar. U dient dan op 1 januari 2021 twintig nascholingspunten te hebben behaald.
Is uw diploma op het moment dat u kernlid wordt níet ouder dan twee jaar? Dan dient u vijftien nascholingspunten te behalen.

Het nascholingsbeleid is ingevoerd om de kwaliteit van de gewichtsconsulent te waarborgen. 

Aangesloten leden dienen per drie jaar minimaal vijftien punten te behalen. Punten kunnen behaald worden door geaccrediteerde bij- en nascholingen en/of specialisaties te volgen. De puntentoekenning verschilt per bij- en/of nascholing en wordt via het besloten gedeelte van de website met de leden gecommuniceerd.

© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact