Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact

Beroepscompetentieprofiel

Het beroep gewichtsconsulent is nog jong en daardoor is nog niet bij alle betrokkenen duidelijk welke toegevoegde waarde begeleiding door een gewichtsconsulent kan hebben. Om het beroep gewichtsconsulent in kaart te brengen, meent de BGN dat een beroepsprofiel noodzakelijk is. 

In het onderstaande document zijn de huidige gang van zaken van het beroep en de competenties beschreven. Daarmee wordt voor zowel de cliënt als de professional in de zorg duidelijk wat de toegevoegde waarde van een begeleiding door een BGN-gewichtsconsulent is.

 

Niets uit de tekst en/of andere onderdelen van deze uitgave mag, zonder schriftelijke toestemming van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook. In dit beroepscompetentieprofiel is zorgvuldig aandacht besteed aan de informatie, de manier van verstrekken van informatie en de lay-out. Mocht er ondanks dit feit toch een onjuistheid in de tekst worden gevonden, dan kan de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

 

downloaden van een bestand Beroepscompetentieprofiel versie september 20131
© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact