Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact

Bestuursleden

Dagelijks bestuur  
Voorzitter Marianne Kramer
Secretaris Liselotte Stevens
Penningmeester Yvonne Heijl
   
Overige bestuursleden  
Bestuurslid scholing & bij- en nascholingen Sandra Kok
Bestuurslid communicatie en PR Anja Beverwijk

 

Het bestuur van de BGN bestaat uit vijf leden die voor vier jaar gekozen worden door de leden tijdens de Algemene ledenvergadering.

© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact