Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact

Wat houdt het aspirantlidmaatschap in?

Antwoord:

Het aspirantlidmaatschap stelt de gewichtsconsulent-in-opleiding in de gelegenheid om zich te oriënteren inzake de beroepsuitoefening en het voeren van een praktijk. Ook kan hij of zij hierdoor meer te weten komen over de beroepsvereniging. 

Het aspirant lidmaatschap is bedoeld  voor cursisten van een door de BGN geaccrediteerde opleiding. Na het behalen van het diploma en inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan men doorstromen naar een kernlidmaatschap. 

Als aspirantlid:

  • Heeft u toegang tot alle reguliere BGN-activiteiten, waaronder nascholingsbijeenkomsten;
  • Ontvangt u maandelijks de BGN-nieuwsbrief, waarmee het bestuur de leden op de hoogte houdt van zowel de ontwikkelingen op het vakgebied als in de vereniging;
  • Kunt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering bezoeken (u heeft geen stemrecht)

 

Als aspirantlid hoeft u geen nascholingspunten te halen; voor diploma’s die u behaald heeft vóórdat u kernlid bent, worden u geen BGN-nascholingspunten toegekend.

Het aspirant lidmaatschap is een goede stap in de richting van een zelfstandige praktijk en/of bekwame beroepsuitoefening. Het aspirant lidmaatschap duurt ten hoogste twee jaar.

Aspirantleden betalen € 75,- per lidmaatschapsjaar. De éénmalige inschrijfkosten bedragen € 25,- . Bij de overstap van aspirantlid naar kernlid worden € 15,- administratiekosten gerekend. Mocht u halverwege het lidmaatschapsjaar overstappen naar het kernlidmaatschap, dan wordt restitutie van de contributie van het aspirantlidmaatschap verrekend met de contributie voor het kernlidmaatschap.

Voor de verschillen tussen aspirantlidmaatschap en kernlidmaatschap klikt u hier.

© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact