Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact

Kernlid worden van de BGN

Lidmaatschapseisen

Om kernlid te kunnen worden van de BGN dient u aan de volgende lidmaatschapseisen te voldoen:

  1. U heeft een geldig diploma 'Gewichtsconsulent' inclusief coachingsvaardigheden behaald bij één van de door de BGN geaccrediteerde opleidingen;
  2. U gaat akkoord met de eisen uit het handboek lidmaatschapseisen, welke u kunt terugvinden in het registratieproces;
  3. U heeft een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel*. Uit het uittreksel moet blijken dat u als gewichtsconsulent werkzaam bent. De meestgebruikte SBI-code is 86923 - Preventieve gezondheidszorg. 
  4. U heeft een btw-nummer* 

*Wanneer u als gewichtsconsulent in loondienst gaat werken, moet u een kopie van uw arbeidsovereenkomst overleggen waaruit blijkt dat u werkzaamheden als gewichtsconsulent verricht.

 

Benodigde documenten

Tijdens het registratieproces wordt u gevraagd de volgende documenten te uploaden: Zorg ervoor dat u deze documenten al klaar heeft staan.

  • Uw diploma 'Gewichtsconsulent'.
  • Uw certificaat praktijkdag coaching. Dit is alleen van toepassing indien u het diploma 'oude stijl'  van LOI of NHA heeft ((behaald vóór 1-9-2018).
  • Uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel óf uw arbeidsovereenkomst.

 

Ook wordt u gevraagd uw btw-nummer in te vullen. Wanneer u als gewichtsconsulent in loondienst werkt vult u hier 'Niet van toepassing' in.

 

**Alleen wanneer alle gegevens compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen** 

Verschillen aspirantlidmaatschap en kernlidmaatschap

De BGN krijgt regelmatig vragen over de verschillen tussen het aspirantlidmaatschap en het kernlidmaatschap. De verschillen zijn overzichtelijk op een rijtje gezet en kunt u vinden via de volgende link:

verschillen aspirantlidmaatschap en kernlidmaatschap

© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact