Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact

Aanmelden als aspirantlid

Men kan zich als aspirant lid aanmelden wanneer men een door de BGN geaccrediteerde opleiding volgt. Daarna kan men doorstromen naar een kernlidmaatschap. Om zich aan te melden als kern lid hoeft men niet eerst aspirant lid te zijn geweest.

Eisen aspirant lidmaatschap

Aspirant leden moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Ingeschreven bij een door de BGN erkende opleidingsinstituut
  • Verklaring ondertekenen dat geen afslankproducten of maaltijdvervangers worden verkocht (u kunt tijdens het registratieproces accoord geven voor deze verklaring).


Bevoegdheden aspirantleden

  • Het aspirant lid heeft toegang tot alle reguliere BGN activiteiten. Het aspirant lid heeft toegang tot het besloten gedeelte van de website, met uitzondering van de downloads. Op het besloten gedeelte van de website wordt een profiel beschikbaar gesteld. Dit profiel wordt niet openbaar gemaakt. Bezoekers kunnen aspirant leden niet vinden via de “vind een gewichtsconsulent” functie.
  • Het aspirant lid mag het BGN-logo niet voeren.
  • Het aspirant lid mag de Algemene ledenvergadering bezoeken, maar heeft geen stemrecht.
  • Het aspirant lid ontvangt maandelijks de BGN-nieuwsbrief.
  • Het aspirant lid kan gebruik maken van aanbiedingen en kortingen die door de BGN worden aangeboden, zoals voor weegapparatuur en voedingsberekeningsprogramma.


Beëindiging van het aspirantlidmaatschap

Het aspirantlidmaatschap duurt ten hoogste twee jaar. Na aanmelding zal het aspirantlid voor het einde van het tweede kalenderjaar door moeten stromen naar het kernlidmaatschap. Indien het aspirantlid niet kan doorstromen naar het gediplomeerd lidmaatschap, stopt het aspirantlidmaatschap automatisch.

Personen kunnen zich slechts éénmaal aanmelden als aspirant lid.

Verschillen aspirantlidmaatschap en kernlidmaatschap

De BGN krijgt regelmatig vragen over de verschillen tussen het aspirantlidmaatschap en het kernlidmaatschap. De verschillen zijn overzichtelijk op een rijtje gezet en kunt u vinden via de volgende link:

verschillen aspirantlidmaatschap en kernlidmaatschap

 

Meer weten over het aspirantlidmaatschap? Klik dan op onderstaande link:

meer over aspirantlidmaatschap

© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact