Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact
Lid worden BGN
Inloggen
Nu aanmelden als   of 

Reactie BGN op mysteryshoppers onderzoek Gezondgids

PERSBERICHT: Woerden, 8 februari 2018

In de Gezondgids van de Consumentenbond (uitgave 9 februari) is een onderzoek naar de adviezen van gewichtsconsulenten, waaronder leden van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, gepubliceerd. Het betrof 23 gewichtsconsulenten, waarvan 21 op dat moment lid waren van de BGN. Het onderzoek gebeurde middels zogenoemde mysteryshoppers, personen die zich voordeden als cliënten.

Op basis van hetgeen er beschreven is in het artikel is het voor ons lastig om conclusies te trekken. In het artikel staat onder meer dat een deel van de gewichtsconsulenten niet vroeg naar de medische klachten en dieetgeschiedenis van de cliënt en dat de helft niet vroeg naar het medicijngebruik. Dit is zorgelijk, want dergelijke informatie is nodig voor een gedegen persoonlijk advies. Een BGN-gewichtsconsulent wordt hiertoe opgeleid en wordt geacht volgens het Beroepscompetentieprofiel te werken.

Begeleiding en coaching

BGN-gewichtsconsulenten begeleiden, informeren en adviseren conform de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. In een traject van meerdere weken kijken zij daarbij naar de persoonlijke situatie van de cliënt en geven een advies op maat, met het uiteindelijke doel dat de cliënt een gezond(er) gewicht bereikt. De mysteryshoppers zijn bij de gewichtsconsulenten geweest voor een eenmalig advies.

Richtlijnen goede voeding

“Een gewichtsconsulent zoekt in samenspraak met de cliënt naar de best mogelijke oplossing,” zegt Marianne Kramer, voorzitter van de BGN. “We hanteren de Richtlijnen goede voeding en die zijn in alle gevallen leidend. Een product wat niet binnen de Schijf van Vijf past, komt in bepaalde gevallen wél in een persoonlijk voedingsadvies. Wanneer een cliënt toch voor zo’n product kiest, dan legt de gewichtsconsulent de gevolgen uit.

Vakbekwaam

Er zijn 21 mensen benaderd van onze ruim 2000 leden, daarmee is dit onderzoek niet representatief. De BGN heeft professionaliteit hoog in het vaandel staan en werkt er hard aan om de kwaliteit binnen de beroepsgroep te borgen. We betreuren het dat er situaties zijn geweest waarin men zich niet vakkundig heeft gedragen. Wanneer wij vernemen dat een lid zich niet houdt aan de gestelde lidmaatschapseisen, volgen er passende sancties conform een vastgestelde procedure.”

Verwachtingen

Gelukkig is er ook goed nieuws: er werd uitgebreid gesproken over het eetpatroon, 15 van de 23 gewichtsconsulenten vroegen naar de medische en dieetgeschiedenis, er werden knelpunten en oplossingen besproken en crashdiëten werden pertinent afgeraden. Wanneer een cliënt komt voor een eenmalig voedingsadvies, mag zij of hij een advies over de geldende voedingsrichtlijnen verwachten, toegespitst op leeftijd, geslacht en algemene leefgewoonten. Voor het geven van een persoonlijk advies en het implementeren van veranderingen in het voedingspatroon is meer tijd nodig. We zullen de leden adviseren het verschil tussen een eenmalig voedingsadvies en een traject naar een gezond gewicht duidelijker te maken bij de cliënt. Ook blijven we passende maatregelen treffen, wanneer men niet handelt conform de richtlijnen.

© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact