Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact

Privacyverklaring Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland

Versie 22 mei 2018

Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van haar leden, consumenten en overige relaties. De BGN wil u graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leest u onder andere hoe uw persoonsgegevens door de BGN worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar u naartoe kunt om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy.

De BGN gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar leden, bezoekers van de website en overige relaties. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de eisen van de daartoe in het leven geroepen wetgeving.

Ledengegevens

Van onze leden verwerken we NAW-gegevens, die we via de vind-consulent functie op onze website bekendmaken. Daarbij worden ook vakspecialisaties geregistreerd en getoond. Van alle leden registreert de BGN ook gegevens in het kader van het kwaliteitsregister (bijvoorbeeld welke nascholingen door de leden worden gevolgd), alsmede diverse andere gegevens die moeten worden verwerkt om het lidmaatschap mogelijk te maken (o.a. het behaalde diploma om lid te kunnen worden van onze beroepsvereniging en het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel). Ook de interacties met leden worden geregistreerd, ter ondersteuning van communicatie met desbetreffende leden.

De persoonsgegevens die wij van leden bij hun aanmelding krijgen, worden bewaard gedurende het lidmaatschap van de BGN. Na beëindiging van het lidmaatschap van de BGN verwijderen wij de persoonsgegevens na 10 jaar uit onze administratie en systemen. Het publiceren van contactgegevens via de vind-consulent functie op onze website stopt zodra het lidmaatschap is beëindigd.

Consumentengegevens

Wij bewaren naam en e-mailadres van consumenten die zich via onze website of via andere gelegenheden aanmelden voor het periodiek via mail ontvangen van informatie. Bij elke e-mail bestaat de gelegenheid zich voor de betreffende mailing af te melden. Uw gegevens worden in dat geval uit onze database verwijderd.

Gegevens overige relaties

Daarnaast heeft de BGN een klein adressenbestand met NAW-gegevens van voor de BGN relevante relaties. Deze gegevens worden bewaard zolang er sprake is van een klant- en/of werkrelatie.

Cookiebeleid

De BGN maakt via haar website géén gebruik van Cookies. Wel maakt de BGN gebruik van Google Analytics, een statistiekenmeter die bijhoudt hoe gebruikers de site gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Uw sitegebruik wordt door Google opgeslagen en gebruikt om onder meer rapporten op stellen, tenzij u er zelf voor kiest het gebruik van cookies door uw browser te weigeren.

De BGN maakt gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier. Dit houdt in dat de BGN de volgende stappen heeft ondernomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen:

  • Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
  • Uw IP-adres wordt geanonimiseerd en is niet meer naar u herleidbaar;
  • Het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
  • Wij geven u een overzicht welke Analytics cookies geplaatst worden, met welk doel en wanneer deze verwijderd worden.

 

Analytics cookie Verloopt na Doel
_utma 2 jaar Houdt unieke gebruikers en sessies bij. Dit cookie wordt bijgewerkt zodra er gegevens naar Google Analytics verstuurd worden.
_utmt 10 minuten Voor het beperken van het aantal internetverzoeken.
_utmb 30 minuten Wordt gebruikt om nieuwe sessies en paginabezoeken te detecteren. Dit cookie wordt bijgewerkt zodra er gegevens naar Google Analytics verstuurd worden.
_utmz 6 maanden Slaat de herkomst (sites/zoekmachines) op van hoe u op onze website bent gekomen.
_utmv 2 jaar Wordt gebruikt voor maatwerkrapportages op bezoekersniveau.

 

Uw privacyrechten

U mag uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Neem daarvoor contact op via ons algemene nummer 0348 748 350 of e-mail naar info@gewichtsconsulenten.nl. Op die manier kunt u ons ook bereiken als u vragen heeft over wat wij doen met uw persoonsgegevens.
 

Voor meer informatie over persoonsgegevens en uw rechten verwijzen we naar de site van Autoriteit Persoonsgegevens.

© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact