Privacyverklaring Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 

Versie 4 september 2022

De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van haar leden, consumenten en overige relaties. De BGN wil jou graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je onder andere hoe jouw persoonsgegevens door de BGN worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar je naartoe kunt om jouw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent jouw privacy. 
De BGN gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar leden, bezoekers van de website en overige relaties. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de eisen van de daartoe in het leven geroepen wetgeving. 

 

Ledengegevens

Van onze leden verwerken we NAW-gegevens, die we via de ‘Vind consulent’-functie op onze website bekendmaken. Daarbij worden ook vakspecialisaties geregistreerd en getoond. Van alle leden registreert de BGN ook gegevens in het kader van het kwaliteitsregister (bijvoorbeeld welke nascholingen door de leden worden gevolgd), alsmede diverse andere gegevens die moeten worden verwerkt om het lidmaatschap mogelijk te maken (o.a. het behaalde diploma om lid te kunnen worden van onze beroepsvereniging en het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel).

Ook de interacties met leden worden geregistreerd, ter ondersteuning van communicatie met desbetreffende leden. 
De persoonsgegevens die wij van leden bij hun aanmelding krijgen, worden bewaard gedurende het lidmaatschap van de BGN. Na beëindiging van het lidmaatschap van de BGN verwijderen wij de persoonsgegevens na tien jaar uit onze administratie en systemen. Het publiceren van contactgegevens via de ‘Vind consulent’-functie op onze website stopt zodra het lidmaatschap is beëindigd.

Consumentengegevens

Wij bewaren naam en e-mailadres van consumenten die zich via onze website of via andere gelegenheden aanmelden voor het periodiek via e-mail ontvangen van informatie. Bij elke e-mail bestaat de gelegenheid zich voor de betreffende mailing af te melden. Jouw gegevens worden in dat geval uit onze database verwijderd. 

Gegevens overige relaties 

Daarnaast heeft de BGN een klein adressenbestand met NAW-gegevens van voor de BGN relevante relaties. Deze gegevens worden bewaard zolang sprake is van een klant- en/of werkrelatie. 

Jouw privacy rechten 

Je mag jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Neem daarvoor contact op via ons algemene nummer 085 – 90 22 867 of e-mail naar [email protected]. Op die manier kun je ons ook bereiken als je vragen hebt over wat wij doen met je persoonsgegevens. 

Voor meer informatie over persoonsgegevens en jouw rechten verwijzen we je naar de site van Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
Stadsplateau 7 – 8.22, 3521 AZ Utrecht
085 – 90 22 867

www.gewichtsconsulenten.nl

Share This